ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - LYMETAL

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο των Μη Σιδηρούχων Μετάλλων και των Μηχανολογικών Πλαστικών.

Στην επιχείρηση μας θα βρείτε:

1. ΡΑΒΔΟΣ ή ΡΑΒΔΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΡΑΜΑΤΑ 2007 - 2011 - 2030 -6061) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ - ΕΞΑΓΩΝΟΙ
2. ΦΥΛΛΟ ή ΦΥΛΛΑ - ΠΛΑΚΑ ή ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΡΑΜΑΤΑ 1050 - 3105 - 5083 - 5754 -7075)
3. ΣΩΛΗΝΑ ή ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4. ΛΑΜΑ ή ΛΑΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
5. ΓΩΝΙΑ ή ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
6. ΚΑΡΕ ή ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΑ ή ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΩΛΗΝΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
7. ΠΙ - ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΑΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
8. ΔΙΣΚΟΣ ή ΔΙΣΚΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
9. ΚΑΜΠΥΛΗ ή ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
10. ΡΑΒΔΟΣ ή ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ - ΕΞΑΓΩΝΟΙ
11. ΦΥΛΛΟ ή ΦΥΛΛΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
12. ΣΩΛΗΝΑ ή ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
13. ΛΑΜΑ ή ΛΑΜΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ
14. ΡΑΒΔΟΣ ή ΡΑΒΔΟΙ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ
15. ΦΥΛΛΟ ή ΦΥΛΛΑ ΧΑΛΚΟΥ
16. ΣΩΛΗΝΑ ή ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
17. ΛΑΜΑ ή ΛΑΜΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
18. ΓΩΝΙΑ ή ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
19. ΡΑΒΔΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (ΕΡΤΑΛΟΝ) PA 6- ΑΣΕΤΑΛ POM-C - ΤΕΦΛΟΝ PTFE - PVC - ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE
20. ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA 6- ΑΣΕΤΑΛ POM-C - ΤΕΦΛΟΝ PTFE
21. ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ PA 6- ΑΣΕΤΑΛ POM-C - ΤΕΦΛΟΝ PTFE - PVC - ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΧΑΛΚΟΥ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ: ΓΡΑΝΑΖΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ - ΤΡΙΒΕΙΣ - ΓΛΙΣΤΡΕΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΑΓΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ